odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

FOEEiG

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) jest dobrowolnym porozumieniem 8 organizacji branżowych skupiających funkcjonujące w Polsce zakłady przemysłowe. Zostało powołane 20 sierpnia 2007 r. a jego głównym celem jest tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju na obszarze Polski działalności produkcyjnej poprzez obniżanie kosztów energii (elektrycznej, ciepła i gazu), poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój energetyki przemysłowej.

Czytaj więcej

FORUMCO2

FORUMCO2 jest dobrowolnym porozumieniem 9 organizacji branżowych skupiających funkcjonujące w Polsce zakłady przemysłowe. Zostało powołane 4 lipca 2005 r., a jego głównym celem jest tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju przemysłu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zarządzanie uprawnieniami do emisji.

Czytaj więcej

Polecamy

 • Raport rynkowy ZGH Bolesław S.A. 09 lut 2016 r.

 • Raport rynkowy ZGH Bolesław S.A. 02 lut 2016 r.

 • Raport rynkowy ZGH Bolesław S.A. 26 sty 2016 r.

 • 1
 • Memorandum ws rozporządzenia REMIT

  Memorandum udzielające odpowiedzi na pytania związane z zakresem obowiązku raportowania transakcji wynikających z przepisów rozporządzenia REMIT

  pdf pobierz

 • Rekompensata kosztów pośrednich w reformie ETS,
  aktualne stanowisko KE

  Pomimo intensywnego lobbingu energochłonnych branż europejskiego przemysłu, propozycja Komisji Europejskiej nie zawiera wiążącego systemu rekompensat kosztów pośrednich dla całej UE.

  Dokument stwierdza tylko, że państwa członkowskie powinny częściowo rekompensować (...) (should partially compensate (...)).

  Czytaj więcej
 • 1
 • 2

Przegląd prasy

 • 06 kwi 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

  W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • spadek cen zielonych certyfikatów,
  • kontrakt na dostawy energii w 2017 r. nieznacznie podrożał,
  • system białych certyfikatów wymaga zmian,
  • energetyka konwencjonalna w Europie jest bardziej efektywna od zielonej,
  • wiatrakowa przepychanka.
  Czytaj więcej
 • 31 mar 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

  W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • cel OZE niezagrożony,
  • ryzyko dalszych odpisów w energetyce,
  • Prezes URE podał informacje w sprawie wskaźnika referencyjnego oraz średnich cen energii elektrycznej i ciepła,
  • Rząd przeciw dalszemu zaostrzaniu polityki klimatycznej UE.
  Czytaj więcej
 • 24 mar 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

  W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • postępują prace przy rozbudowie Elektrowni Opole,
  • polsko-litewskie rozmowy o współpracy energetycznej,
  • Polska regionalnym hubem gazowym,
  • PGE sprzedaje mniej energii i taniej niż rok wcześniej,
  • kontrakt na budowę bloku w Elektrowni Konin w poł. 2016 r.,
  • Polska musi walczyć z trzecim etapem radykalizacji polityki klimatycznej.
  Czytaj więcej
 • 17 mar 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

  W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • Piotr Zawistowski szefem Towarzystwa Obrotu Energią,
  • Andrzej Kazimierski szefem Departamentu Energii Odnawialnej w ME,
  • ustawa wiatrakowa wymaga korekty,
  • Sejm zaczyna prace nad ustawą o inwestycjach w elektrownie wiatrowe,
  • 41 proc. mocy Energi to OZE. Spadek produkcji za 2015,
  • nowelizacja warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,
  • oświetlenie przemysłowe nowej generacji.
  Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4