odbiorcy energii energia elektryczna, efektywność energetyczna, energetyka przemysłowa, ciepło, gaz, CO2

FOEEiG

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu (FOEEiG) jest dobrowolnym porozumieniem 8 organizacji branżowych skupiających funkcjonujące w Polsce zakłady przemysłowe. Zostało powołane 20 sierpnia 2007 r. a jego głównym celem jest tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju na obszarze Polski działalności produkcyjnej poprzez obniżanie kosztów energii (elektrycznej, ciepła i gazu), poprawę efektywności energetycznej oraz rozwój energetyki przemysłowej.

Czytaj więcej

FORUMCO2

FORUMCO2 jest dobrowolnym porozumieniem 9 organizacji branżowych skupiających funkcjonujące w Polsce zakłady przemysłowe. Zostało powołane 4 lipca 2005 r., a jego głównym celem jest tworzenie przyjaznych warunków dla rozwoju przemysłu poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych oraz zarządzanie uprawnieniami do emisji.

Czytaj więcej

Polecamy

 • Raport rynkowy ZGH Bolesław S.A. 27 wrz 2016 r.

 • Raport rynkowy ZGH Bolesław S.A. 20 wrz 2016 r.

 • Raport rynkowy ZGH Bolesław S.A. 30 sie 2016 r.

 • 1
 • 2
 • Memorandum ws rozporządzenia REMIT

  Memorandum udzielające odpowiedzi na pytania związane z zakresem obowiązku raportowania transakcji wynikających z przepisów rozporządzenia REMIT

  pdf pobierz

 • Rekompensata kosztów pośrednich w reformie ETS,
  aktualne stanowisko KE

  Pomimo intensywnego lobbingu energochłonnych branż europejskiego przemysłu, propozycja Komisji Europejskiej nie zawiera wiążącego systemu rekompensat kosztów pośrednich dla całej UE.

  Dokument stwierdza tylko, że państwa członkowskie powinny częściowo rekompensować (...) (should partially compensate (...)).

  Czytaj więcej
 • 1
 • 2

Przegląd prasy

 • 12 paź 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

  W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • możliwa zmiana na stanowisku Ministra Energii,
  • gospodarka o obiegu zamkniętym szansą dla Polski,
  • projekt rozporządzenia w sprawie udzielania pomocy publicznej na projekty OZE w ramach POIiŚ 2014-2020 przekany do UOKiK,
  • rynki energii elektrycznej, gazu i praw majatkowych w drugie połowie września.
  Czytaj więcej
 • 07 wrz 2016 r. przegląd prasy FORUMCO2

  W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • po 2020 roku będziemy mogli prowadzić elastyczniejszą politykę w zakresie ochrony klimatu,
  • UE traci przywództwo ws. ochrony klimatu,
  • Polska jeszcze w tym roku może ratyfikować paryskie porozumienie klimatyczne.
  Czytaj więcej
 • 07 wrz 2016 r. przegląd prasy FOEEiG

  W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • spółki energetyczne będą płacić dywidendy, ale uwzględniając plany inwestycyjne,
  • resort energii chce mieć prawo weta ws wyboru inwestorów dla aktywów energetycznych,
  • najgorszy miesiąc w historii notowań zielonych certyfikatów na TGE.
  Czytaj więcej
 • 05 wrz 2016 r. przegląd prasy FORUMCO2

  W dzisiejszym przeglądzie prasy:

  • coraz mniej darmowych uprawnień do emisji,
  • USA i Chiny ratyfikowały porozumienie klimatyczne z Paryża.
  Czytaj więcej
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4